Schaktning i hela Sverige


Vi är ett väletablerat Mark & Anläggnings-företag som utför alla vanligt förekommande Entreprenadarbeten. Z Mark & Transport hjälper mestadels företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i hela Sverige med maskinpark i Stockholm.

Dräger alkolås finns i alla våra maskiner, för allas säkerhet.

Lång Erfarenhet


Med över 30 år i branschen så har företaget genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och genom rekommendation.

Inget jobb är för litet eller stort för oss. Goda referenser finns.

Våra Mark & Anläggningstjänster 


  • Schaktning och Tomtplanering
  • Gräventreprenader
  • Husgrunder
  • Dränering
  • Vatten & Avlopp
  • Vägarbeten
  • Diken
  • Kabelschakter
  • Transport
  • Maskintransport

Behöriga Maskinförare


Z Mark & Transport är medlem i branschorganisationen Maskinentreprenörerna. Vi är kollektivanslutna, innehar ID06 samt följer branschens riktlinjer inom miljö, säkerhet och teknik. Bolaget innehar ID06, erforderliga entreprenad- och ansvarsförsäkringar, samt har god ekonomi samt F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt!